bm-art@mts.rs
(021) 881-158
(021) 883-856
Close Menu

PROIZVODNI PROGRAM SPECIJALNE NAMENE

“BM-ART” posebno vodi računa o različitim proizvodima specijalne namene koji su skoro uvek pristutni u procesnim postrojenjima i cevovodima, specifični su po ovoj funkciji, nameni i mestu ugradnje i iako su malobrojni, neophodni suz za normalno odvijanje procesa. Neki od ovih proizvoda su sledeći:

- blok ventil visokih pritisaka od različitih materijala, sa različitim kombinacijama, brojem ventila i priključaka, prema zahtevima
- indikatori protoka specifične konstrukcije, kao što su linijski (lanterna), ili drugih oblika prema zahtevima.
- sigurnosni ventil sa oprugom do PN 40 i dimenzija do DN 200, prema zahtevima.
-vrlo kvalitetni i dobro balansirani radijalni ventilator prečnika 100 do 800 mm od različitih materijala i različitih konstrukcija veze sa vratilom, prema zahtevima.
- odbojne klapne sa blokadom zatvorenog položaja (ugradnja u plovne objekte), DN 50-125.
- remont i reparacija specijalne armature za različite namene i od različitih materijala, u obimu do potpunog osposobljavanja za osnovnu funkciju ili izmenu funkcije (ako je moguće), prema zahtevu, dimenzija do DN 800, uglavnom ovalih i pljosnatih zasuna i leptirica, ali i svih ostalih armatura.

Garancija 12 meseci.

Sertifikati, diplome i priznanja

ISO sertifikat 9001:2015
ISO sertifikat 9001:2008
ISO sertifikat 9001:2000
Priznanje za nepovratni kanalizacioni ventil
Priznanje za ventil sa plovkom DN 1/2 "DO 4" PN 16
Povelja KGH
Medalja KGH
Povelja KGH

Reference

Ovo su samo neki od zadovoljnih klijenata sa kojima smo sarađivali i sa kojima još uvek sarađujemo.

Zanimljivosti


Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, ili želite dodatne informacije o našem proizvodnom programu, možete nas kontaktirati putem pošte, telefona, faxa ili e-maila.

Top