bm-art@mts.rs
(021) 881-158
(021) 883-856
Close Menu

PROIZVODNI PROGRAM OPŠTE NAMENE

Kao pomoćni pribor za potrebe procesne tehnike i termoenergetike, za različite fluide, “BM-ART” može isporučiti sledeće nove proizvode:

trokrake slavine za manometre sa raznim vrstama priključaka, prema zahtevu,

igličaste ventile za manometre sa raznim vrstama priključaka, prema zahtevu,

kovane ravne zaporne ventile PN 16/25/40/64, DN 100-160,

kovane ravne zaporne ventile PN 64/100/160, DN 10-50,

prirubnice svih oblika od različitih materijala prema zahtevu ili radnim uslovima, obrađene prema standardima JUS, EN, DIN, ASME/ANSI, ГОСТ , prema zahtevu,

montažne komplete (zaptivače i vijke) za spajanje različitih materijala prema zahtevu ili radnim uslovima, za prirubnice prema raznim standardima,

razne fitinge za cevovode, niple, holendere, spojnice (mufove) itd. od različitih materijala, prema zahtevu,

staklene cevi Ø10-Ø180 razli čitih dužina,

rezervne staklene ploče za pokazivače nivoa, vrsta i mera prema zahtevu,

zaptivače raznih oblika I od različitih materijala, prema zahtevu.

„BM-ART“, pored izrade novih proizvoda, vrši remonte industrijskih armatura svih dimenzija, materijala i namena, do PN 160 bar. Remont armature može biti generalni, sa rekonstukcijama ili u obimu prema zahtevu.

Sertifikati, diplome i priznanja

ISO sertifikat 9001:2015
ISO sertifikat 9001:2008
ISO sertifikat 9001:2000
Priznanje za nepovratni kanalizacioni ventil
Priznanje za ventil sa plovkom DN 1/2 "DO 4" PN 16
Povelja KGH
Medalja KGH
Povelja KGH

Reference

Ovo su samo neki od zadovoljnih klijenata sa kojima smo sarađivali i sa kojima još uvek sarađujemo.

Zanimljivosti


Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, ili želite dodatne informacije o našem proizvodnom programu, možete nas kontaktirati putem pošte, telefona, faxa ili e-maila.

Top