bm-art@mts.rs
(021) 881-158
(021) 883-856
Close Menu

KOTLOVSKA ARMATURA (ZA KONTROLU I MERENJE) Ventil sa plovkom PN 16, DN 15-80

Poz. Naziv Materijal
1. 
Kućište
Cu legura
2. 
Zatvarač  

Cu legura 

3. 
Pogonski uređaj
1.4301
Ventil sa plovkom je nagrađen velikom zlatnom medaljom za kvalitet na Novosadskom sajmu 2002 godine!

Primena
Za regulaciju i održavanje nivoa tečnosti u stacionarnim rezervoarima i sličnim posudama.


Opis
Kućište ventila je kompaktne konstrukcije, ugaonog oblika, sa krajevima sa navojnim priključkom. Zatvarač je aksijalno vođen, lako pomerljiv i zatvara pouzdano protok naleganjem ravnog čela na sedište u kućištu. Sedište na zatvaraču je uvek od mekog materijala (termoplast). Sedište u kućištu je uvek od metala, fino obrađeno, izvedeno kao poseban deo i sigurno učvršćeno u kućištu bez mogućnosti pomeranja. Pogonski uređaj koji vrši zatvaranje i otvaranje ventila sastoji se iz plovka, prenosne poluge i pogonskog elementa koji deluje direktno na zatvarač. Plovak, koji je napravljen od materijala odabranog za dugotrajan rad, prati kretanje nivoa tečnosti koji treba održavati i preko prenosne poluge njegova pomeranja se odmah prenose na pogonski elemenat. Plovak i prenosna poluga su izvan kućišta i izrađeni su od materijala koji je otporan na koroziju od radnog fluida. Pogonski elemenat je smešten u kućište, izrađen je od materijala koji obezbeđuje dugotrajan rad bez trošenja i direktno je vezan sa zatvaračem. Pomeranje zatvarača vrši se preko ekscentričnog položaja pogonskog elementa, što je inovacija u pogonskim uređajima za ovaj tip ventila. Pomoću ove inovacije ostvaruje se mnogo pouzdanije zatvaranje zatvarača, njegovo lakše pomeranje i brži odziv na promenu nivoa.

Ispitivanje se vrši na svakom ventilu prema zahtevima referentnih standarda i o tome se izdaju uverenja (potvrde) o kvalitetu.


Isporuka
U osnovnoj izvedbi ventili se isporučuju sa kućištem od legure bakra (mesing), a sedište u kućištu i zatvarač su izrađeni od vučene tvrde legure bakra. Na čelu zatvarača upresovana je pločica od PE (polietilena). Pogonski elemenat je izrađen od nerđajućeg čelika sa min.13%Cr. Plovak je, u osnovnoj izvedbi, izrađen od bakarnog lima, a prenosna poluga od nerđajućeg čelika sa min.13%Cr. U osnovnoj izvedbi priključci na kućištu su izrađeni sa navojem Rp prema standardu ISO 7-1.

Na poseban zahtev može se isporučiti ventil i pripadajući delovi od kiselootpornih materijala prema agresivnosti radnog fluida, a na čelu zatvarača može biti upresovana pločica od PTFE.
Takođe, na zahtev, može se isporučiti ventil sa priključcima kućišta sa navojima prema drugim standardima.


Ugradnja
Prilikom ugradnje ventila sa plovkom treba obratiti pažnju da su plovak i prenosna poluga u vertikalnom položaju u odnosu na nivo tečnosti i da ima dosta prostora za kretanje plovka bez mogućeg dodira sa drugim površinama. Položaj plovka se može u određenim granicama podešavati pomeranjem po prenosnoj poluzi i podešavanjem položaja same poluge. Kod nekih tečnosti treba voditi računa o površinskim naponima, pa plovak dovoljno udaljiti od zida rezervoara.

Osnovne mere zasuna PN 16

DN Rp H max H min D L
15
1/2
350
200
100
600
20
3/4
350
200
100
600
25
1
350
200
100
600
32
1. 1/4
350
200
110
600
40
1. 1/2
350
200
110
600
50
2
350
200
120
600
65
2. 1/2
400
200
120
800
80
3
450
250
130
1000
Mere plovka su: ø250 x 100mm

Prilikom naručivanja potrebno je navesti medijum i temperaturu.

Sertifikati, diplome i priznanja

ISO sertifikat 9001:2015
ISO sertifikat 9001:2008
ISO sertifikat 9001:2000
Priznanje za nepovratni kanalizacioni ventil
Priznanje za ventil sa plovkom DN 1/2 "DO 4" PN 16
Povelja KGH
Medalja KGH
Povelja KGH

Reference

Ovo su samo neki od zadovoljnih klijenata sa kojima smo sarađivali i sa kojima još uvek sarađujemo.

Zanimljivosti


Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, ili želite dodatne informacije o našem proizvodnom programu, možete nas kontaktirati putem pošte, telefona, faxa ili e-maila.

Top