bm-art@mts.rs
(021) 881-158
(021) 883-856
Close Menu

KOTLOVSKA ARMATURA (ZA KONTROLU I MERENJE) Kotlovski vodokaz (pokazivač nivoa sa staklenom pločom) PN 16/25/40

Poz. Naziv Materijal
1. 
Gornji ventil
1.0038
2. 
Donji ventil  

1.0038 

3. 
Staklena cev
Borosilikatno staklo

Primena
Za kontrolu i očitavanje nivoa tečnosti u kotlovima, rezervoarima i sličnim posudama pod pritiskom.


Opis
Sklop pokazivača nivoa sastoji se iz gornjeg i donjeg ventila i tela sa staklenom pločom za očitavanje nivoa tečnosti.
Gornji i donji ventil su konstruisani kao igličasti ventili sa kućištem od kvalitetnog ugljeničnog čelika i unutrašnjim delovima od nerđajućeg čelika. Kućišta su jednodelna sa priključnom prirubnicom za montažu pokazivača. Otvaranje i zatvaranje ventila vrši se pomoću vretena sa unutrašnjim navojem i ručnim točkom i projektovano je tako da se može brzo i pouzdano zatvoriti u slučaju potrebe. Na krajevima ventila, u osi priključka tela sa staklenom pločom, izvedeni su otvori kroz koje se može vršiti čišćenje ventila u slučaju potrebe, oni su u radu zatvoreni navojnim čepovima.
Staklena ploča za očitavanje nivoa smeštena je između zaptivača u telo od čelika sa otvorom za vidno polje koje zavisi od veličine stakla. U krajeve tela uvrnuti su cevasti priključci koji ulaze u otvore na kućištima ventila, i zaptiveni su zaptivačem od kvalitetne pletenice koji se priteže navrtkom. Telo stakla se montira tako da je u donjem ventilu oslonjeno na graničnu pločicu, a u gornjem ventilu je priključak aksijalno slobodan zbog termičkih dilatacija.

Ispitivanje se vrši na svakom pokazivaču nivoa prema zahtevima referentnih standarda i o tome se izdaju uverenja (potvrde) o kvalitetu.


Isporuka
U osnovnoj izvedbi pokazivač nivoa se isporučuje sa ventilima čija su kućišta od kvalitetnog čelika GP240GH (1.0619), ranije ČL 1330, vretena i sedišta su od nerđajućeg čelika sa min 13%Cr. Telo je izrađeno takođe od istog materijala kao kućišta ventila, a zaptivači vretena i priključka tela su na bazi čistog grafita. Priključne prirubnice su obrađene prema standardu EN 1092-1. Tip B1, DN 20, PN 40. U osnovnoj izvedbi kupac može birati transparentno ili refleksno staklo do radnih parametara koji su dozvoljeni za refleksno staklo.
Na poseban zahtev može se isporučiti pokazivač nivoa sa ventilima i telom od drugih materijala za agresivne fluide, zaptivne pakete od drugih materijala, kao i obrađene priključne prirubnice prema drugim standardima. Takođe, može se isporučiti pokazivač nivoa sa ugrađenom ispusnom slavinom umesto čepa na najnižoj tački (na donjem ventilu).

Na poseban zahtev može se isporučiti pokazivač nivoa sastavljen iz nekoliko nastavaka sa staklenim pločama.


Ugradnja
Pre ugradnje pokazivača nivoa obavezno proveriti položaje prirubnica na koje se vrši ugradnja i kvalitet zaptivnih površina. Staklena ploča ne sme biti izložena nikakvim dodatnim opterećenjima na savijanje i uvijanje. Pre konačnog pritezanja navrtki zaptivača postaviti telo sa staklenom pločom u najpovoljniji položaj za očitavanje nivoa. Na staklo u vidnom polju mora obavezno da pada neka (prirodna ili veštačka) svetlost.

Osnovne mere pokazivača nivoa sa staklenom pločom

Brojna oznaka Vidno polje S Osno rastojanje L H
1. 
120
280
165
2. 
170
340
165
3. 
260
430
165
4. 
315
500
165

Najveći dozvoljeni radni pritisak (bar), za radnu temperaturu

Materijal delova opterećenih pritiskom
PN
Radna temperatura, oC
RTa
100
150
200
243
250
300
350
400
GP240GH 1.0619, 3E0
40
40,0
37,3
34,7
30,2
31,8
28,4
25,8
24,0
23,1
a) –za grupu materijala 3E0 područje -10°C…+50°C
Napomena: Ovaj odnos pritisak/radna temperatura (p/t) je prema standardu EN 1092-1.

Oblasti primene staklenih ploča

Ploča
Vrsta fluida
Fluidi bez izrazite agresivnosti prema staklu (npr. ulja ili ugljikovodici)
Fluidi sa izrazitom agresivnošću prema staklu (npr. zasićena vodena para, demi-voda, baze, PH >8)
Staklo
refleksno
do T=120 °C, P max =400 bar

za T=400 °C, P max =150 bar

T max =243 °C, za P max =35 bar **
Staklo
transparentno
T max =-243 °C, za P max =-35 bar
T max = 300°C, za P max =85 bar
* samo sa zaštitnom lamelom od mike (mica)
** najviši dozvoljeni parametri za zasićenu vodenu paru (bez zaštite)

Sertifikati, diplome i priznanja

ISO sertifikat 9001:2015
ISO sertifikat 9001:2008
ISO sertifikat 9001:2000
Priznanje za nepovratni kanalizacioni ventil
Priznanje za ventil sa plovkom DN 1/2 "DO 4" PN 16
Povelja KGH
Medalja KGH
Povelja KGH

Reference

Ovo su samo neki od zadovoljnih klijenata sa kojima smo sarađivali i sa kojima još uvek sarađujemo.

Zanimljivosti


Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, ili želite dodatne informacije o našem proizvodnom programu, možete nas kontaktirati putem pošte, telefona, faxa ili e-maila.

Top