bm-art@mts.rs
(021) 881-158
(021) 883-856
Close Menu

KOTLOVSKA ARMATURA (ZA KONTROLU I MERENJE) Kotlovski (cevni) termometar, ravni i ugaoni

Poz. Naziv Materijal
Kućište 
Cu-legura 
Zaštitni nastavak 
Cu-legura 
Termometar 
Staklo-živa 

Primena
Za merenje temperature u cevovodima, kotlovima i posudama za različite fluide.


Opis
Termometar se sastoji iz staklene cevi i metalnog kućišta koje služi kao zaštita protiv oštećenja ili loma staklene cevi. Na kućištu se nalazi otvor kao vidno polje za očitavanje temperature, a na donjem delu je izveden priključak kojim se termometar montira na zid posude ili cevi i tako uranja merni kraj u fluid za merenje. U slučaju potrebe da se koristi zaštitni nastavak za merni deo koji je u fluidu, nastavak se montira u priključak na zidu posude ili cevovoda, a u njega se uvrće kućište termometra. Po svojoj osnovnoj konstrukciji termometar može biti ravan ili ugaoni, što omogućuje očitavanje temperature u raznim položajima priključka. Maksimalni radni pritisak, bez zaštitnog nastavka u fluidu, je 16 bar. Ako se koristi nastavak, maksimalni dozvoljeni radni pritisak je 25 bar. Merna skala ima podelu prema području kako je to prikazano u tabeli, a tačnost očitavanja je ±1% od mernog područja skale.


Isporuka
U osnovnoj izvedbi termometri se isporučuju sa kućištem od bakarne legure (mesinga), čija primena se dozvoljava za maksimalnu radnu temperaturu do 300 OC za fluide koji nisu hemijski agresivni prema bakru i legurama.

Na poseban zahtev za temperature do 500 OC, i agresivne fluide, treba koristiti kućište od kiselootpornog čelika, kao i nastavak od kiselootpornog čelika koji služi kao zaštita za deo koji je uronjen u agresivan fluid. Prilikom narudžbe treba navesti temperaturno područje, potrebnu dužinu uranjajućeg dela i materijal kućišta, ako ne odgovara mesing zbog agresivnosti fluida prema bakru.


Ugradnja
Ugradnja je vrlo jednostavna: termometar, odnosno njegovo kućište, uvrće se u priključak na zidu cevi ili posude u navoj G1/2. Zaptivanje je pomoću čeonog zaptivača koji treba postaviti na čelo glave, na kraj navojnog dela. Konačno pritezanje treba izvršiti ključem, momentom koji odgovara cevnom navoju na kućištu od mesinga. Pre ugradnje proveriti koliko će kraj termometra biti uronjen u fluid: ako se termometar ugrađuje na cev, kraj uronjenog dela treba da pređe osu cevi. Najbolji rezultati merenja se postižu ako je uronjena dužina min. 63 mm kraja termometra.

Standardne dužine uranjajućeg dela L (mm)
63
100
160
250
400
Napomena: druge dužine mogu na poseban zahtev

Temperatorno područje, oC Podela merne skale, oC
-30 ... +50 
0 ... 100 
0 ... 160 
0 ... 200 
0 ... 300 
0 ... 400 

Sertifikati, diplome i priznanja

ISO sertifikat 9001:2015
ISO sertifikat 9001:2008
ISO sertifikat 9001:2000
Priznanje za nepovratni kanalizacioni ventil
Priznanje za ventil sa plovkom DN 1/2 "DO 4" PN 16
Povelja KGH
Medalja KGH
Povelja KGH

Reference

Ovo su samo neki od zadovoljnih klijenata sa kojima smo sarađivali i sa kojima još uvek sarađujemo.

Zanimljivosti


Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, ili želite dodatne informacije o našem proizvodnom programu, možete nas kontaktirati putem pošte, telefona, faxa ili e-maila.

Top