bm-art@mts.rs
(021) 881-158
(021) 883-856
Close Menu

ARMATURA ZA REGULACIJU PROTOKA I MERENJE (PARA, VODA, GAS, KISELINE, NAFTNI DERIVATI) Regulacioni ventil sa finom regulacijom PN 16, DN 15-150

Poz.
Naziv
Materijal
1.
Kućište
EN-GJL-250
2.
Regulacioni zatvarač
1.4301
3.
Vreteno
1.4301
4.
Zaptivač
Grafit
5.
Skala i pokazivač
1.0038

Primena
Za preciznu regulaciju pritiska i protoka tečnih i gasovitih fluida u cevovodima.


Opis
Konstrukcija ventila je u osnovi ista kao kod ravnih zapornih ventila samo je korigovana u cilju ostvarenja kvalitetnije funkcije-regulacije.
Kućište ventila je ravno, sa krajevima sa prirubnicama, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradnom dužinom prema standardu EN 558-1, Red 1.
Regulacioni zatvarač je pouzdano vezan sa vretenom, sa vrlo malom slobodom samopodešavanja, sa integralnom zaptivnom površinom i donjim delom specijalnog oblika da bi se ostvarila regulaciona karakteristika koja može biti linearna ili parabolična. Regulacioni deo zatvarača i zaptivna površina su termički otvrdnuti radi veće postojanosti prema eroziji zbog povećanih brzina strujanja.
Sedište u kućištu je od nerđajućeg materijala i njegova zaptivna površina je takođe termički otvrdnuta.
Vreteno je izrađeno od nerđajućeg čelika i radi ugradnje precizne vertikalne skale izvedeno je sa spoljnim navojem i navrtkom visoko u jarmu poklopca. Zaptivanje vretena je sa kvalitetnom pletenicom koja se priteže priteznom prirubnicom sa dva vijka.
Na poklopcu ventila je izvedena konstrukcija sa preciznom vertikalnom skalom i pokazivačem koji se kreće sa minimalnim zazorom radi smanjenja greške očitavanja. Za povećanje preciznosti očitavanja, ispod točka je postavljena skala sa kružnom podelom po kojoj se može vršiti fino podešavanje i u delovima kruga. Radi kontrole podešenih vrednosti, a takođe i za prvo baždarenje regulacije, na kućištu su izvedena dva priključka na ulaznom i izlaznom delu, simetrično u odnosu na sedište, u obliku navojnih čepova-slavina na koje se mogu priključiti kontrolni manometri. Čepovi-slavine pouzdano zatvaraju tako da manometri mogu ostati stalno priključeni.

Ispitivanje se vrši na svakom ventilu prema zahtevima referentnih standarda i o tome se izdaju uverenja (potvrde) o kvalitetu.


Isporuka
U osnovnoj izvedbi regulacioni ventili se isporučuju sa priključnim prirubnicama obrađenim prema standardu EN 1092-2, Tip B, sa oblikom zatvarača koji daje linearnu karakteristiku regulacije.

Na poseban zahtev može se isporučiti regulacioni ventil sa priključnim prirubnicama obrađenim prema drugim standardima. Takođe, na poseban zahtev može se isporučiti regulacioni ventil sa oblikom zatvarača koji daje paraboličnu krivu regulacije.


Ugradnja
Ugradnja se vrši isto kao i kod drugih ventila, ali treba obratiti pažnju da je smer protoka fluida uvek odozdo, ispod zatvarača, i da u dolazećoj struji u blizini ima filter za odvajanje nečistoća. Posebno treba voditi računa da skale za očitavanje položaja budu izvan dohvata pokretnih predmeta koje bi mogli da ih oštete. Manipulisanje i regulaciju trebalo bi da vrši dovoljno stručna osoba.

Osnovne mere regulacionih ventila

DN
FTF
H
Kv m3/h
D1
Masa / kg
ØA
60
70
81
91
106
H
108
113
125
130
138
FTF
64
64
64
64
64
Rc
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
Napomena: Vrednosti Kv važe za potpuno otvoren ventil.
Vrednosti H važe za potpuno otvoren ventil.

Prema specifičnim zahtevima kupaca i priloženim tehničkim podacima i dokumentaciji, izrađujemo industrijske armature različitih veličina i pritisaka.

Sertifikati, diplome i priznanja

ISO sertifikat 9001:2015
ISO sertifikat 9001:2008
ISO sertifikat 9001:2000
Priznanje za nepovratni kanalizacioni ventil
Priznanje za ventil sa plovkom DN 1/2 "DO 4" PN 16
Povelja KGH
Medalja KGH
Povelja KGH

Reference

Ovo su samo neki od zadovoljnih klijenata sa kojima smo sarađivali i sa kojima još uvek sarađujemo.

Zanimljivosti


Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, ili želite dodatne informacije o našem proizvodnom programu, možete nas kontaktirati putem pošte, telefona, faxa ili e-maila.

Top