bm-art@mts.rs
(021) 881-158
(021) 883-856
Close Menu

ARMATURA ZA REGULACIJU PROTOKA I MERENJE (PARA, VODA, GAS, KISELINE, NAFTNI DERIVATI) Merna prigušnica (blenda) PN 16, DN 20-700

Poz.
Naziv
Materijal
1.
Prirubnice
1.0619
2.
Kućište
1.0038
3.
Prigušnica (blenda)
1.0425
4.
Zaptivač
tesnit
5.
Priključak
1.0038
6.
Ravni zaptivač
tesnit
7.
Vijak i navrtka
5.6

Primena
Za merenje količine protoka u cevovodima za tečne i gasovite fluide.


Opis
Konstrukcija merne prigušnice sastoji se iz kućišta u kojem je smeštena ploča sa prigušnim otvorom (blenda) i osnovna prednost ovakve konstrukcije je da prirubnica između kojih se ugrađuje merna prigušnica mogu biti potpuno standardne, a ne specijalne blende za ugrađivanje (“orifice flanges”) . Ako treba, ova merna prigušnica može da se ugradi naknadno, između bilo kojih standardnih prirubnica, ako cevovod dozvoljava mala pomeranja i ako se zamene vijci za stezanje.
Kućište merne prigušnice je izvedeno kao za ulaganje, sa spoljnom merom za centriranje između vijaka i ravnim bočnim stranama za zaptivanje ravnim zaptivačem između prirubnica.
Da bi se omogućila zamena ploča (blende) sa različitim otvorima, u slučaju izmene radnih paramatara, kućište je konstruisano dvodelno, sa pouzdanim pozicioniranjem dva dela.
Prigušnica (blenda) je izvedena kao ravna ploča, izrađena od kvalitetnog materijala, sa otvorom d koji je odgovarajući prema zahtevima za merenje i propisanom debljinom ≤0,1D. Pored prigušnice izvedeni su propisani zazori za merenje ≤0,03 D, a izlaz otvora je propisno obrađen sa ukupnim uglom od 70°.
Svi primenjeni zaptivači su pljosnati i izrađeni su od kvalitetnog materijala na bazi čistog grafita.
Priključci za veze sa manometrima su izvedeni fiksno na kućištu od standardnih cevi 17,2x1,8 mm, sa narezanim cevnim navojem Rc prema standardu ISO 7-1.


Isporuka
U osnovnoj izvedbi merna prigušnica se isporučuje sa kućištem od materijala S235JRG2 (1.0038), ranije Č 0361, a prigušnica (blenda) od materijala P265GH (1.0425), ranije Č 1204. Otvor na prigušnici je izrađen tačne dimenzije po zahtevu kupca, sa obrađenim ivicama prema zahtevima merenja.

Na zahtev može se isporučiti kompletna merna prigušnica od drugih materijala, kao i drugi oblik priključka za manometre.
Takođe, na zahtev može se isporučiti i merna prigušnica u kompletu sa odgovarajućim vijcima za spajanje prirubnica (produženi).


Ugradnja
Ugradnja merne prigušnice je jednostavna ulaganjem između dve prirubnice i centriranjem između vijaka za spajanje. Prilikom ugradnje treba voditi računa da polovine kućišta dobro naležu, da ne dođe do propuštanja, a takođe treba voditi računa o najpovoljnijem položaju priključka za manometre. Merna prigušnica mora biti ugrađena u cevovod tako da ispred nje bude minimalno 20xDN, a iza nje minimalno 10xDN dužine ravnog cevovoda, da se izbegnu loši uticaji strujanja fluida.

Osnovne mere odbojne klapne

DN
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
ØA
60
70
81
91
106
126
141
161
191
217
272
H
108
113
125
130
138
148
155
165
180
200
225
FTF
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
Rc
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
Napomena: Mera D odgovara unutrašnjim merama standardnih cevi (približno DN)

Prema specifičnim zahtevima kupaca i priloženim tehničkim podacima i dokumentaciji, izrađujemo industrijske armature različitih veličina i pritisaka.

Sertifikati, diplome i priznanja

ISO sertifikat 9001:2015
ISO sertifikat 9001:2008
ISO sertifikat 9001:2000
Priznanje za nepovratni kanalizacioni ventil
Priznanje za ventil sa plovkom DN 1/2 "DO 4" PN 16
Povelja KGH
Medalja KGH
Povelja KGH

Reference

Ovo su samo neki od zadovoljnih klijenata sa kojima smo sarađivali i sa kojima još uvek sarađujemo.

Zanimljivosti


Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, ili želite dodatne informacije o našem proizvodnom programu, možete nas kontaktirati putem pošte, telefona, faxa ili e-maila.

Top