bm-art@mts.rs
(021) 881-158
(021) 883-856
Close Menu

ARMATURA ZA PARU I VODU Termodinamički odvajač kondenzanta sa izmenljivim uloškom PN 63 DN 15-25

Tabela 1

Sastavni delovi
Materijali - Grupa 1E1
Materijali - Grupa 3E0
1.
Poklopac
S235JR 
P265GH
2.
Uložak kpl.
X20Cr13
X20Cr13
3
Filter
X5CrNi18-10 
X5CrNi18-10
4.
Zapt. poklopac
Arm. grafit
Arm. grafit
5.
Zapt. uloška
Cu-DLP
Cu-DLP
6.
Vijak poklopca
8.8
1.7218/1.1181
7.
Kućište
S235JR
P265GH

Primena
Za odvođenje kondezata iz cevovoda za transport pare na veća rastojanja, sa izolacionom komorom i izmenjivim uloškom sa pločicom.


Opis
Kućište odvajača kondezata je dvodelno, izrađeno od kvalitetnog čelika, bez prirubnica sa priključnim krajevima sa unutrašnjim navojem.
Poklopac je izrađen od istog materijala kao kućište, sa prostorom koji predstavlja izolacionu komoru, spojen je vijcima sa kućištem.
Zaporno telo je pločica od nerđajućeg materijala, kaljena, kvalitetno obrađena i završno lepovana čime se ostvaruje fina zaptivna površina. Pločica naleže na zaptivne površine tela uloška koje je takođe izrađeno od nerđajućeg čelika. Prostor za paru omogućuje poklopac, koji je izrađen u obliku slepe navrtke i koji se navrće na telo uloška.
Kompletan uložak je uvrnut u kućište odvajača i tako predstavlja funkcionalnu celinu koja obavlja izdvajanje i ispuštanje kondezata.
Prednosti konstrukcije su u sledećem: izolaciona komora u kućištu sprečava uticaj iz atmosfere ( sneg, kiša, hladnoća, vetar i sl.), na temperaturu uloška i proces izdvajanja kondezata, a sam uložak se, u slučaju kvara, kompletno može zameniti bez skidanja odvajača sa cevovoda.
Ugradna dužina je prema standardu proizvođača, označavanje prema standardu EN 26553
Isptivanje se vrši pritiskom na svakom odvajaču prema zahtevima referentnih standarda i o tome se izdavaju uverenja ( potvrde) o kvalitetu.


Isporuka
U osnovnoj izvedbi odvajač kondezata se isporučuje izrađen od materijala iz tabele 1.
Na poseban zahtev možemo isporučiti odvajač kondezata sa zaptivačem od drugih materijala, npr. EPDM ili PTFE. Takođe, na poseban zahtevmožemo isporučiti odvajač sa NPT navojem, sa prirubnicama i ugradnim dužinama prema EN 26554, serija 1, kao i sa krajevima za zavarivanje.


Direktiva 97/23/EC
Prema definicija iz člana 1. Tačka 2.1.4., PED, ovaj termodinamičkiodvajač kondezata spada u pomoćne uređaje pod pritiskom. Na osnovu veličin DN 25 i dijagrama 6 do 9 iz Priloga II, spada pod zahteve iz člana 3, tačka 3, što znači da se izrađuje prema dobroj inženjerskoj praksi i ne sme biti označen oznakom usaglašenosti CE.
Indentični su i zahtevi prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti oprema pod pritiskom (Sl.glasnik RS 87/11).

Tabela 2

Osnovne mere, mm
DN
Rp*
L
H
15
1/2
75
68
20
3/4
80 
73
25
1
100
100
*Unutrašnji cevni navoj Rp prema ISO 7-1

Područje primene

PN
Grupa mater.
TMO [oC]
PMO [bar]
Najveća dozvoljena temperatura TMA [oC]
Najveći dozvoljeni pritisak PMA [bar]
⃤ PMN [bar]
PMOB [bar]
63
1E1 
300
40,0
120
150
200
250
300
350
400
63,0
60,1
50,0
45,0
40,0
-
-
2,0
80% od ulaznog
63
3E0
400
37,5
-
-
-
-
-
-
-
63,0
63,0
63,0
57,0
52,8
50,4
42,2
2,0
80% od ulaznog

Definicije oznaka prema ISO 6552:

PN - nazivni pritisak

TMO - najveća temperatura pri kojoj se garantuje funkcionisanje odvajača

PMO - najveći radni pritisak za isprivan rad, pri najvećoj dozvoljenoj temperaturi

TMA - najveća dozvoljena temperatura koju može trajno podnositi odvajač pri datom pritisku

PMA - najveći dozvoljeni pritisak koju može trajno podnositi odvajač pri datoj temperaturi

⃤ PMN - najmanji diferencijalni pritisak

PMOB - najveći povratni radni pritisak na izlazu koji omogućuje pravilno funkcionisanje.

Kapacitet ispuštanja kondenzata

Radni diferencijalni pritisak
⃤ P [bar]
2
10
15
20
25
30
35
40
45
50
DN
Količina ispuštenog kondenzata [kg/h]
15, 20
185
278
369
473
536
603
640
684
730
774
820
25
232
360
514
612
693
810
873
920
995
1050
1096

Značenje oznaka na kućištu (EN 26553):
Rp 1/2: navoj priključka
63: max. PMA (bar)
300: max. TMA (oC)
1E1: EN materijal kućišta

Prema specifičnim zahtevima kupaca i priloženim tehničkim podacima i dokumentaciji, izrađujemo industrijske armature različitih veličina i pritisaka.

Sertifikati, diplome i priznanja

ISO sertifikat 9001:2015
ISO sertifikat 9001:2008
ISO sertifikat 9001:2000
Priznanje za nepovratni kanalizacioni ventil
Priznanje za ventil sa plovkom DN 1/2 "DO 4" PN 16
Povelja KGH
Medalja KGH
Povelja KGH

Reference

Ovo su samo neki od zadovoljnih klijenata sa kojima smo sarađivali i sa kojima još uvek sarađujemo.

Zanimljivosti


Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, ili želite dodatne informacije o našem proizvodnom programu, možete nas kontaktirati putem pošte, telefona, faxa ili e-maila.

Top