bm-art@mts.rs
(021) 881-158
(021) 883-856
Close Menu

ARMATURA ZA NAFTU, GAS, KISELINE, PARU, AMONIJAK Izolacioni prirubnčki spoj PN 16, DN 15-500

Poz.
Naziv
Materijal
1.
Prirubnica 1.0619
2.
Izolacioni prsten polietilen
3.
Zaptivač polietilen
4.
Izolaciona cev polietilen
5.
Vijak i navrtka 6.8
6.
Izolaciona podloška polietilen
7.
Podloška 1.0038

Primena
U metalnim cevovodima za protokom različitih fluida sa ili bez katodne zaštite.


Opis
Izolacioni prirubnički spoj konstruisan je tako da omogući potpunu električnu izolaciju delova cevovoda čime se smanjuje na minimum elektro-hemijska erozija. Gde su prisutni različiti metali, ovaj izolacioni spoj otklanja mogućnost da sistem ima ulogu galvanskog elementa i tako smanjuje rizik od galvanske korozije cevovoda. Takođe služi za izolaciju cevovoda sa katodnom zaštitom i sprečava prelaz elektrostatičkog naboja. Izolacioni prirubnički spoj sastoji se iz dve prirubnice sa grlom koje su međusobno spojene tako da su električno međusobno izolovane.
Prirubnice sa grlom su standardne prirubnice od čelika, sa grlom za zavarivanje sa oblikom koji odgovara standardu za prirubnice. Zaptivna površina je ispupčena sa kvalitetom obrade za PN 16.
Vijci su standardni sa šestostranom glavom i navrtkom, čvrstoće 6.8/6, galvanski pocinkovani.
Prirubnice su spojene međusobno na klasičan način sa zaptivačem-izolatorom između njih koji pokriva zaptivnu površinu i ima otvore za prolaz vijaka (Tip E). Vijci su u jednodelnim izolacionim čaurama i tako provučeni kroz otvore na prirubnicama i zaptivaču, a ispod glave vijka i navrtke su izolacioni prstenovi debljine 3 mm (1/8 in.) i metalne podloške. Metalne podloške služe da zaštite izolacione prstenove od trenja glave vijka ili navrtke prilikom montaže.
Zaptivač je izrađen od materijala debljine 3 mm (1/8 in.) koji ima dobre dielektrične osobine i ujedno dobro zaptiva spoj, bez vremenskog popuštanja čvrstoće ("puzanja").
Prirubnice su označene u skladu sa zahtevima standarda za prirubnice, a uz isporuku kompletnog izolacionog prirubničkog spoja izdaju se uverenja (potvrde) o kvalitetu.


Isporuka
U osnovnoj izvedbi, izolacioni spoj se isporučuje sa prirubnicama sa grlom od čelika S235JR (1.0038), ranije Č 0361, za manje, a od čelika GP240GH (1.0619), ranije ČL 1330, za veće dimenzije, koje su obrađene prema standardu EN 1092-1.
Zaptivač, izolacione čaure i izolacioni prstenovi su u osnovnoj izvedbi izrađeni od polietilena.

Na poseban zahtev može se isporučiti izolacioni spoj sa zaptivačem, izolacionim čaurama i izolacionim prstenovima od PTFE, kao i sa prirubnicama sa grlom obrađenim prema drugim standardima npr. ASME ili ГОСТ.
Za potrebe fine regulacije protoka može se leptirasta klapna isporučiti kao regulaciona bez ručice i graničnika, ali sa konstrukcijom fiksiranja potrebnog položaja diska.


Ugradnja
Pre ugradnje, pre zavarivanja prirubnica, izolacioni spoj se mora rastaviti. Izolacione delove pažljivo odložiti, da se ne oštete, do konačne ugradnje. Prilikom zavarivanja voditi računa o međusobnom položaju prirubnica jer sa izolacionim čaurama se skoro potpuno gube zazori u otvorima za vijke. Ne sme se dozvoliti da, prilikom montaže, vijak zajedno sa izolacionom čaurom prolazi teško kroz otvor i da se tako ošteti čaura.
Vijke pritezati polako i ravnomerno, sa krajnjim momentom pritezanja koji odgovara čvrstoći 6.8 (6).

Podaci o osobinama primenjenih izolacionih materijala

Osobina
Jedinica mere
Materijal
RTa
50
Polietilen
PTFE
400
600
Dielektrična čvrstoća
V/mm
0,01
0,01
Absorpcija vode
%
66
250

Napomena : Temperatura primene izolacionog prirubničkog spoja mora odgovarati navedenim dozvoljenim temperaturama za izolacione materijale.

Prema specifičnim zahtevima kupaca i priloženim tehničkim podacima i dokumentaciji, izrađujemo industrijske armature različitih veličina i pritisaka.

Sertifikati, diplome i priznanja

ISO sertifikat 9001:2015
ISO sertifikat 9001:2008
ISO sertifikat 9001:2000
Priznanje za nepovratni kanalizacioni ventil
Priznanje za ventil sa plovkom DN 1/2 "DO 4" PN 16
Povelja KGH
Medalja KGH
Povelja KGH

Reference

Ovo su samo neki od zadovoljnih klijenata sa kojima smo sarađivali i sa kojima još uvek sarađujemo.

Zanimljivosti


Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, ili želite dodatne informacije o našem proizvodnom programu, možete nas kontaktirati putem pošte, telefona, faxa ili e-maila.

Top