PROIZVODNI PROGRAM OPŠTE NAMENE

Kao pomoćni pribor za potrebe procesne tehnike i termoenergetike, za različite fluide, “BM-ART” može isporučiti sledeće nove proizvode:
* trokrake slavine za manometre sa raznim vrstama priključaka, prema zahtevu,
* igličaste ventile za manometre sa raznim vrstama priključaka, prema zahtevu,
* kovane ravne z aporne ventile PN 16/25/40/64, DN 100-160,
* kovane ravne zaporne ventile PN 64/100/160, DN 10-50,
* prirubnice svih oblika od različitih materijala prema zahtevu ili radnim uslovima, obrađene prema standardima JUS, EN, DIN, ASME/ANSI, ГОСТ , prema zahtevu,
* montažne komplete (zaptivače i vijke) za spajanje različitih materijala prema zahtevu ili radnim uslovima, za prirubnice prema raznim standardima,
* razne fitinge za cevovode, niple, holendere, spojnice (mufove) itd. od različitih materijala, prema zahtevu,
* staklene cevi Ø10-Ø180 razli čitih dužina,
* rezervne staklene ploče za pokazivače nivoa, vrsta i mera prema zahtevu,
* zaptivače raznih oblika I od različitih materijala, prema zahtevu.
„BM-ART“, pored izrade novih proizvoda, vrši remonte industrijskih armatura svih dimenzija, materijala i namena, do PN 160 bar. Remont armature može biti generalni, sa rekonstukcijama ili u obimu prema zahtevu.

Joomla templates by a4joomla